Home » Stichting

Op 30 augustus 2021 is Stichting Autisme Vanuit Detail opgericht.

Hoewel het in feite een kleine stap is, voelt het voor mij als een belangrijke beslissing. 

 

Activiteiten:

Met deze éénmansstichting kan ik als oprichter op meerdere manieren actief worden.

Uiteraard zal ik als ervaringsdeskundige trainer bij Ontdek Autisme actief zijn.

Je kan me ook onafhankelijk inzetten bij projecten of complexe vraagstukken. 

Tegelijkertijd kan ik via de Stichting zelf thema's onder de aandacht brengen. 

 

Het doel van de Stichting is :

- het bevorderen van bewustzijn van en kennis over gezondheid en kwaliteit van leven bij mensen met autisme, hun omgeving en de  betrokken professionals;

- het bevorderen van bewustzijn van en kennis over de eigen levensloop;

- het bevorderen van een passende maatschappelijke participatie van mensen met autisme,  gebruikmakend van de ervaring van  de ervaringsdeskundige en de bijbehorende deskundigheid.

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

- het geven van en ondersteunen van lezingen, webinars, workshops, presentaties, trainingen, symposia en dergelijke: 

- het beschikbaar stellen van verdiepende kennis voor geïnteresseerden; 

- het meedenken met en ondersteunen bij complexe vraagstukken zonder eindverantwoordelijkheid;

- inzicht geven over de soms complexe levensloop van mensen met autisme en de bijbehorende ontstane vraagstukken in een
   daartoe passende context.