Home » Gezondheid

Gezondheidsproblemen

Volgens het Nederlands Autisme Register 2020  (NAR) hebben  veel mensen met autisme psychische en lichamelijke problemen. Te denken valt aan slaapproblemen, vermoeidheid, allergische klachten, hoofdpijn en  astma. Ook gebruiken velen medicatie, volgen fysiotherapie of andere motorische therapie. Dit ongeacht de intelligentie. 

 

Inmiddels is er ook via het NAR onderzoek geweest waarin wordt benoemd dat mensen met autisme opvallend vaak gebruik maken van alternatieve behandelingen voornamelijk als aanvulling op de reguliere zorg.   Dit rapport is gemaakt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 

 

Mijn zoektocht en ervaring

Zoals op de foto's hierboven te zien (dit volgt nog) hoor ik bij de groep mensen met autisme die ook jarenlang naar oplossingen zocht voor mijn steeds meer belemmerende problemen in mijn prikkelverwerking én fysieke belemmeringen. Uiteindelijk heb ik met de zorgverleners gekozen om deze problemen een aparte diagnose/classificatie  te geven in het zorgsysteem, waardoor ik passende hulp kon inzetten. 

 

Passende hulpverlener bij deze zorgvragen

De vragen en ondersteuning die ik nodig had waren zo specifiek dat mijn directe omgeving dit niet kon geven en dit  logischerwijs ook niet van buren of vrijwilligers kon worden verwacht.  Algemene uitleg en ondersteuning werkte mijn herstelproces zelfs tegen. Uiteindelijk heb ik via een WMO maatwerkvoorziening een persoonlijk begeleider in kunnen zetten.  De onderbouwing hiervoor zal ik nog beschrijven.

 

Brede kijk op gezondheid

Binnen de World Health Organisation (WHO) is een verandering gaande in de omschrijving van gezondheid. Positieve gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies, volgens het Institute for Positive Health (IHP).  Met een brede benadering draagt deze kijk op gezondheid bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. En om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Veel huisartsen en  professionals werken al met het spinnenweb-model van Machteld Huber, huisarts met persoonlijke ervaring.  Verder lezen?