autisme vanuit detail

Autisme dringt door in alle ontwikkelingslagen én op alle levensgebieden.  Soms is autisme  complexer dan gedacht. Het kunnen functioneren in je eigen leven, met je familie en binnen de maatschappij is afhankelijk van heel veel factoren, waarbij het 'anders zijn' aanwezig is. 

 

Vanuit detail koppel ik  diverse theorieën aan mijn eigen ervaring en groei om  vervolgens breder te kunnen kijken naar anderen. Ik geniet zelf enorm van mijn zoektocht en persoonlijke groei. Hoewel het soms ingewikkeld was, kwam ik telkens een stap verder vanuit mijn moeilijke kanten naar een mooie stabiliteit. 

 

Met mijn insteek kan ik  mensen inspireren om breder of dieper te kijken binnen de diverse deelgebieden.  Daarom sluit ik het liefst aan bij een samenwerkend team of deel een stukje ervaring of persoonlijk onderzoek. Ik voel me een specialist én generalist, maar altijd vanuit eigen ervaring.

 

Hoe kan je al die informatie over autisme aan elkaar verbinden in de multicomplexiteit? Waarom is de ene persoon met autisme zo anders dan de andere?  Waarom hebben mensen bepaalde visies of inzichten?

 

Misschien is multicomplexiteit minder ingewikkeld als je  aansluit bij de persoon die zoekend is. Mijn focus ligt op de complexe vorm van autisme, de meervoudige ontregeling, de disharmonische ontwikkeling en het autisme bij specifieke groepen.