autisme vanuit detail

Autisme dringt door in alle ontwikkelingslagen én op alle levensgebieden.  Soms is autisme  complexer dan gedacht. Het kunnen functioneren in je eigen leven, met je familie en binnen de maatschappij is afhankelijk van heel veel factoren, waarbij het 'anders zijn' aanwezig is.  Waar de ene persoon een prima leven kan leiden, zal de andere persoon volledig vast kunnen lopen.

 

Bij deze laatste groep ligt mijn interesse.  Hoe voorkom je dat iemand vast loopt en wat is nodig om weer verder te kunnen met het leven na een stagnatie? Mijn interesse is ontstaan door eigen ervaringen als persoon met een late diagnose autisme, moeder én een fascinatie om bestaande (wetenschappelijke) inzichten praktisch toe te passen. 

 

Belangrijk is om een verschil te gaan maken tussen het deel wat een stoornis is en het  probleem dat stagnatie geeft. Een stoornis vindt haar oorsprong in het lichaam vanuit aanleg en rijping van het centraal zenuwstelsel. Een probleem staat buiten het lichaam en is meer te begrijpen vanuit omgeving en opvoeding.

 

Vanuit detail koppelde ik  diverse theorieën aan mijn eigen ervaring en groei. En deze inzichten draag ik graag over aan anderen. Ik geniet zelf enorm van mijn zoektocht en persoonlijke groei. Hoewel het soms ingewikkeld was, kom ik telkens een stap verder vanuit mijn moeilijke kanten naar een mooie stabiliteit. 

 

Met mijn insteek kan ik  mensen inspireren om breder of dieper te kijken binnen de diverse deelgebieden.  Daarom sluit ik het liefst aan bij een samenwerkend team of vertel ik aan  geïnteresseerden een stuk ervaring of persoonlijk onderzoek. Ik voel me een specialist én generalist, maar altijd in openheid met bevestiging van de theorie en andermans ervaringen.  Bovendien gebruik ik het meerzijdig perspectief, terwijl ik oordeelloos probeer te blijven.  

 

Hoe kan je al die informatie over autisme aan elkaar verbinden in de multicomplexiteit? Waarom is de ene persoon met autisme zo anders dan de andere?  Waarom hebben mensen bepaalde visies of inzichten?

 

Misschien is multicomplexiteit minder ingewikkeld als je  aansluit bij de persoon die zoekend is. Mijn focus ligt op de complexe vorm van autisme, de meervoudige ontregeling, de disharmonische ontwikkeling en het autisme bij specifieke groepen.