autisme vanuit detail

Autisme dringt door in alle ontwikkelingslagen én op alle levensgebieden.  Soms is autisme  complexer dan gedacht. Het kunnen functioneren in je eigen leven, de familie en de maatschappij is afhankelijk van heel veel factoren, waarbij het 'anders zijn' aanwezig is. 

Vanuit detail koppel ik  eigen ervaring  aan diverse theorieën.

Met mijn insteek kan ik  mensen op weg helpen in de diverse deelgebieden.  Hoe kan je al die informatie aan elkaar verbinden in de multicomplexiteit? Waarom is de ene persoon met autisme zo anders dan de andere?  Waarom hebben mensen bepaalde visies of inzichten? 

Mijn focus ligt op de complexe vorm van autisme,  de disharmonische ontwikkeling en het autisme bij specifieke groepen.