Home » Marian Bruijnzeels » scholing

integratie op grensvlakken

De grens tussen eigen ervaring, ouder-educatie, scholing en vakmatige opleiding is een grijs gebied. De eerste jaren ben ik vooral betrokken geweest als ouder. Vanaf 2010 ben ik meer inhoudelijk betrokken geraakt op de grensvlakken, waarna ik vanaf 2015 aansluiting heb gezocht bij enerzijds de beleidsmatige kant en anderzijds de autisme-experts. 

Mijn beroepsmatige kennis en ervaring (boekhandel, verzekeringsbedrijf en docent eerste hulp) heb ik geïntegreerd in de kijk op autisme.  

 

Ervaringsdeskundige

In 2016 heb ik de landelijke richtlijnen en adviezen bestudeerd om aan te sluiten op de visie van ervaringsdeskundige binnen de GGZ en bepaald op welk gebied ik actief kan en wil zijn. In de afgelopen jaren was ik regelmatig als ervaringsdeskundige betrokken bij diverse projecten en overleggen. Als lid van de Adviesraad sociaal domein in mijn woonplaats adviseer ik vanuit meervoudig perspectief in een veranderende maatschappij. 

 

Opleiding

Nadrukkelijk is gesteld dat ik rondom autisme geen voorliggende beroepsopleiding heb gevolgd, waardoor dit zowel een voor- als nadeel is. Ik kijk buiten de vaste kaders, maar maak gebruik van dezelfde HBO+ vakkennis en zet dit in om de laatste visie en context van autisme bekender te maken.

 

In 2016 ben ik gecertificeerd als AutismeCoach via de Autismeacademie met als onderwerp stress en de zelfredzaamheidsmatrix. In  2019 ronde ik de opleiding taal van het lichaam af, rondom emoties en trauma.  Bij de organisatie Ontdek Autisme ondersteun ik bij het ontwikkelen en geven van trainingen binnen het Kort Beroepsonderwijs.