Home » Marian Bruijnzeels » scholing

Mijn scholing is een samenvoeging van diverse maatschappelijke en professionele rollen.

 

Professionele inbreng

Mijn professionele kennis en ervaring  bestaat uit een samenvoeging van vakspecialist boekhandel, allround medewerker verzekeringsbedrijf,  docent eerste hulp en vele vrijwillligersfuncties.  Als zij-instromer heb ik daardoor een andere opleidingsachtergrond die ik kan integreren in de kijk op autisme.

 

Autismekennis

Rondom autisme breng ik mee  eigen ervaring, (ouder)psycho-educatie, scholing, vakliteratuur en vakmatige opleidingen. Vanaf 2003  ben ik voonamelijk betrokken geweest als ouder. Vanaf 2010 ben ik meer inhoudelijk betrokken geraakt op de grensvlakken van hulp en zorg. Vanaf 2015 heb ik aansluiting  gezocht bij enerzijds de beleidsmatige kant en anderzijds de autisme-professionals. 

 

Ervaringsdeskundige

Mijn activiteit is grotendeels geborgd bij de organisatie Ontdek Autisme, waar ik ervaringsdeskundige en adviseur ben. In de afgelopen jaren was ik regelmatig als ervaringsdeskundige betrokken bij diverse projecten en overleggen, zoals de Academische Werkplaats Autisme en aanvankelijk ook activiteiten van Balans en NVA.  Als lid van de Adviesraad Sociaal Domein in mijn woonplaats adviseer ik vanuit meervoudig perspectief in een veranderende maatschappij. Op verzoek geef ik lezingen, workshops of denk ik mee bij complexe vraagstukken. In 2016 heb ik mij ingelezen in de  landelijke richtlijnen en adviezen  om aan te sluiten op de visie van ervaringsdeskundige binnen de GGZ en bepaald op welk gebied ik actief kan en wil zijn.

 

Opleiding

Nadrukkelijk is gesteld dat ik rondom autisme geen voorliggende beroepsopleiding heb gevolgd, waardoor dit zowel een voor- als nadeel is. Ik kijk buiten de vaste kaders, maar maak gebruik van dezelfde HBO+ vakkennis (middels zelfstudie en vakboeken)  en zet dit in om de laatste visie en context van autisme bekender te maken.

 

In 2016 ben ik gecertificeerd als AutismeCoach via de Autismeacademie met het onderwerp stress en de zelfredzaamheidsmatrix. In  2019 voltooide ik de opleiding Taal van het lichaam rondom emoties en trauma.  Bij de organisatie Ontdek Autisme ondersteun ik bij het ontwikkelen en geven van trainingen binnen het Kort Beroepsonderwijs.