Home » Marian Bruijnzeels » scholing

Mijn scholing is een samenvoeging van diverse maatschappelijke en professionele rollen en functies.

 

Professionele inbreng

Mijn professionele kennis en ervaring  bestaat uit een combinatie van vakspecialist boekhandel, allround medewerker verzekeringsbedrijf en  vaardigheidstrainer Eerste Hulp. Daarnaast vervulde ik vele vrijwilligersfuncties zoals vrijwilliger Rode Kruis, coördinator Bedrijfshulpverlening, coördinator en uitleenmedewerker speel-o-theek en lekenvoorganger oecumenische diensten.  Als zij-instromer heb ik daardoor een andere opleidingsachtergrond die ik kan integreren in de kijk op autisme.

 

Autismekennis

Rondom autisme breng ik mee  eigen ervaring, (ouder) psycho-educatie, behandelingstrajecten, vakliteratuur en vele bijscholingen. Ook heb ik mij verdiept in de complementaire en alternatieve visie op autisme. Vanaf 2003  ben ik voornamelijk betrokken geweest als ouder. Vanaf 2010 ben ik meer inhoudelijk betrokken geraakt op de grensvlakken van beleid, hulp en zorg. Vanaf 2015 heb ik aansluiting  gezocht bij enerzijds de beleidsmatige kant en anderzijds de autisme-professionals. 

 

Ervaringsdeskundige

Mijn activiteit is grotendeels geborgd bij de organisatie Ontdek Autisme, waar ik ervaringsdeskundige trainer en adviseur ben. In de afgelopen jaren was ik regelmatig als ervaringsdeskundige betrokken bij diverse projecten en overleggen, zoals de Academische Werkplaats Autisme en aanvankelijk ook activiteiten van Balans en NVA.  Als lid van de Adviesraad Sociaal Domein in mijn woonplaats adviseer ik vanuit meervoudig perspectief in een veranderende maatschappij. Op verzoek geef ik lezingen, workshops of denk ik mee bij complexe vraagstukken. In 2016 ben ik gaan aansluiten bij de landelijke richtlijnen en adviezen  op de visie van ervaringsdeskundige binnen de GGZ en heb ik bepaald op welk gebieden ik actief kan en wil zijn.

 

Herstelgericht

Ik volgde de trainingen Welness, Recovery Action Plan (WRAP) en Werken met Eigen Ervaring  via de herstelgerichte kant van de Geestelijke Gezondheidszorg. Ik gebruik de nieuwe kijk op gezondheid en ziekte van Machteld Huber. Daarnaast was een loopbaantraject helpend om mijn voorliggende arbeidsinvulling een nieuwe vorm te geven. Tenslotte volgde ik de training zelfredzaamheid via het Reumafonds en de online training Lichamelijke Stress & Burn-out  bij Ruud Meulenberg. 

 

Opleiding

Nadrukkelijk vermeld ik  dat ik rondom autisme geen voorliggende beroepsopleiding heb gevolgd, waardoor dit zowel een voor- als nadeel is. Ik kijk buiten de vaste kaders, maar maak gebruik van dezelfde HBO+ vakkennis (middels zelfstudie en vakboeken)  en zet dit in om de laatste visie en context van autisme bekender te maken. Bij de organisatie Ontdek Autisme ondersteun ik bij het ontwikkelen, schrijven en geven van dagtrainingen binnen het Kort Beroepsonderwijs. 

 

Coach / Trainer

In 2016 ben ik gecertificeerd als AutismeCoach via de Autismeacademie met het onderwerp stress en de zelfredzaamheidsmatrix. 

In  2019 voltooide ik de opleiding  Coaching vanuit de Taal van het lichaam rondom emoties en trauma bij De Eerste Verdieping.  

Sinds 1997 ben ik vaardigheidstrainer acute eerste hulp met jaarlijks bijscholingen. 

De theorie van het trainerschap haal ik uit de vakboeken van trainingsbureaus, zoals Karen de Galan en Sylvia Blankensteijn. Ik heb nog niet de geregistreerde bevoegdheid. Mijn autistisch denken belemmert mij  tijdens  de meer algemeen veronderstelde vaardigheden, terwijl dit bij de specialisatie juist een voordeel is. Hierin zoek ik nu een passende weg.