Home » Marian Bruijnzeels » scholing

De grens tussen ervaring, ouder-educatie, scholing en vakmatige opleiding is een grijs gebied. De eerste jaren ben ik vooral betrokken geweest als ouder. Vanaf 2010 ben ik meer inhoudelijk betrokken geraakt op de grensvlakken, waarna ik vanaf 2015 aansluiting heb gezocht bij de autisme-experts. 

 

We hebben de gebruikelijke psycho-educatie gevolgd en boeken gelezen.  De methodieken waarmee we bekend zijn geraakt zijn TEACCH, Geef me de vijf, Stop-denk-doe, stoplichtmethode, ik en mijn autisme, enkele sociale vaardigheidstrainingen, brugklastraining, spelbegeleiding, kinderfysiotherapie, ergotherapie. Ook deeltijdbehandeling voor kind en puber hebben wij als ouders meegemaakt, net als ouderbegeleiding en systeemopstellingen.

 

De laatste jaren heb ik zowel als ouder als persoonlijk ervaring met en kennis van ergotherapie, eetproblemen, sensorische integratie, reflexintegratie, schematherapie, lichaamsgerichte therapie,  complex trauma, fysiologische en fysieke problemen vanaf de kindertijd. Daarnaast heb ik kennis opgedaan over psychiatrische problemen, persoonlijkheidsontwikkeling, lichaamstaal, persoonlijke gespreks- en  communicatietechnieken en arbeidsbeperking. Tenslotte heb ik me verdiept in methodieken die helpend kunnen zijn ook als ze nu nog niet voorliggend zijn bij een diagnose ASS.

 

 

Ik zal niet compleet zijn, maar wil toch graag inzicht geven in de oorsprong van mijn kennis. De onuitputtelijke stapel literatuur en boeken is daarbij mijn bodem.  Net als de vele wetenschappelijke onderzoeken en scripties die via internet te vinden zijn.

- jaarbijeenkomsten NVA, oudervereniging Balans, MamaVita, VerwendagOuders;

- vele bijeenkomsten van Autismecafé, oudervereniging Balans/NVA, MamaVita en particuliere bijeenkomsten;

- workshops/lezingen over eetproblemen, voeding, hechting, reflexen, gamen, slaapproblemen, NLP, familieopstellingen, systeemopstellingen, complex trauma, disharmonische ontwikkeling,  innerlijk kind, burn-out, depressie, persoonlijkheidsproblemen, psychose, MCDD, ;

- bijeenkomsten van vakdocenten over inzicht in autisme, autismebelevingsciruit, brainblocks, matrixmethode, contact gericht spelen en leren, sensorische integratie,  multiprobleemgezinnen;

- congressen over autisme, ontwikkelingsstoornissen,  psychosomatiek, klinische psychologie, hersenen, (niet)aangeboren hersenletsel, taalontwikkelingsstoornissen, neurowetenschap, trauma, eenzaamheid etc.

- verslagen van lezingen, TED-presentaties, masterscripties en theses te vinden via de publieke media;

- de  tijdschriften van NVA, oudervereniging Balans, MamaVita, Vroegbehandeling, Verstandelijk Beperkten en Autisme Centraal.

 

Daarnaast heb ik me als docent Eerste Hulp op eigen initiatief autodidactisch geschoold in basis medische vakken zoals fysiologie,  pathologie, anatomie, neurowetenschap, psychiatrische stoornissen en dit gezet in relatie tot het autisme.

 

 In 2016 heb ik de landelijke richtlijnen en adviezen bestudeerd om aan te sluiten op de visie van ervaringsdeskundige binnen de GGZ en bepaald op welk gebied ik actief kan en wil zijn. 

 

Nadrukkelijk is gesteld dat ik rondom autisme geen voorliggende beroepsopleiding heb gevolgd, waardoor dit zowel een voordeel- als nadeel is. Ik kijk buiten de vaste kaders, maar maak gebruik van dezelfde HBO+ vakkennis en zet dit in voor de nieuwe visie en context van autisme.

 In 2016 ben ik gecertificeerd als AutismeCoach via de Autismeacademie met als onderwerp stress en de zelfredzaamheidsmatrix.

 Ik ben oorspronkelijk opgeleid binnen de belasting- en verzekeringswereld totdat ik dit om gezondheidsredenen achter mij liet.

 Daarmee doe ik nu ook mijn voordeel vanuit de kennis van verzekeringswiskunde, statistiek, systeemdenken.

 

.