Home » Stichting » Stichting met budget

 

Op 30 augustus 2021 is Stichting Autisme Vanuit Detail opgericht. 

Met deze éénmansstichting kan ik, Marian Bruijnzeels, als oprichter op meerdere manieren actief worden.

Uiteraard zal ik als ervaringsdeskundige trainer bij Ontdek Autisme actief blijven.

Tegelijkertijd kan je me nu ook onafhankelijk inzetten. 

 

 

Het doel van de stichting is :

- het bevorderen van bewustzijn van en kennis over gezondheid en kwaliteit van leven bij mensen met autisme, hun omgeving en de
   betrokken professionals;

- het bevorderen van bewustzijn van en kennis over de eigen levensloop;

- het bevorderen van een passende maatschappelijke participatie van mensen met autisme,

   gebruikmakend van ervaring van de ervaringsdeskundige en overige personen en de bijbehorende deskundigheid.

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

- het geven van en ondersteunen van lezingen, webinars, workshops, presentaties, trainingen, symposia en dergelijke: 

- het beschikbaar stellen van verdiepende kennis voor geïnteresseerden; 

- het meedenken met en ondersteunen bij complexe vraagstukken zonder eindverantwoordelijkheid;

- openheid geven over de complexe levensloop van mensen met autisme en de bijbehorende ontstane vraagstukken in een
   daartoe passende context. 

 

Het vermogen van de stichting kan worden gevormd door:

-  bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren;
-  bijdragen van degenen in wiens belang de stichting werkzaam is;
-  subsidies;
-  erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen;
-  opbrengsten van activiteiten van de stichting;
-  alle andere baten.

 

Wil je een bijdrage storten? Binnenkort zal een zakelijk bankrekeningnummer beschikbaar komen.