Home » Marian Bruijnzeels » ervaringsdeskundige

Als ervaringsdeskundige heb je niet alleen ervaring nodig van je eigen proces of het proces van iemand die je dierbaar is. Daarnaast heb je kennis nodig die je eigen proces overstijgt én jouw proces kan zetten in de totale context. Je hebt kennis nodig van differentiaal-diagnostiek, (wat lijkt op jouw proces) en waarin is jouw proces anders dan dat van een ander. Via scholing zie je welke richtingen ik samengevoegd heb. Daarnaast heb ik veel lotgenotenbijeenkomsten gevolgd. 

 

Uiteraard moet je in staat zijn om buiten jezelf te kijken en op jezelf kunnen reflecteren. Voor iemand met autisme lijkt dat vaak lastig te zijn, maar ik weet dat ik die vaardigheid juist goed ontwikkeld heb door een van mijn comorbiditeiten. Ik kan vanuit verschillende perspectieven kijken naar situaties en dit teruggeven aan betrokkene. 

 

In 2016 heb ik de landelijke richtlijnen en adviezen bestudeerd (Phrenos/Trimbos) die van toepassing zijn op ervaringsdeskundigheid binnen de GGZ. Ik heb daarvoor individuele begeleiding gehad op punten die mij extra inzicht konden geven. 

 

Inmiddels kan ik toekomstgericht kijken voorbij mijn beperkingen, maar heb ik ook een acceptatieproces ondergaan, waarbij  de beperkingen ook een onderdeel mogen zijn van mijn dagelijkse leven. Hiervoor moest ik voorbij mijn zelfstigma en zal ik ook regelmatig aanlopen tegen het stigma door derden. 

 

Mijn ervaringsdeskundigheid zal ik vooral inzetten als:

- kennis delen vanuit de vele invalshoeken;

- inzichtgevend aan derden, waarbij ik kritisch kan zijn, maar niet kies om 'te schoppen';

- mentor voor enkele personen in thuissituaties, waarbij ik hen in hun individuele traject kan ondersteunen door de juiste vragen te stellen of een andere denkrichting kan benoemen. Deze personen hebben altijd een eigen psycholoog, coach of begeleider, waardoor ik ondersteunend ben. 

 

Door mijn onafhankelijkheid  kan ik de sterke kanten van mij inzetten, zonder vast te lopen op de zwakker ontwikkelde deelgebieden. Uiteraard is het mijn eigen proces om juist met deze kanten bezig te gaan.