Home » Home duplicaat

Soms is autisme  complexer dan gedacht, waarbij het gehele spectrum van 'anders' zijn betrokken lijkt. Vanuit detail wil ik je met achtergrondinformatie op weg helpen in de diverse deelgebieden. Mijn visie is ook maar een visie, waarbij ik met een open blik wil kijken naar de vele informatie die er is. Er zijn al enorm veel goede webites, inzichten  en hulpverleners, maar hoe kan je al die informatie aan elkaar verbinden in de multicomplexiteit?Waarom is de ene persoon met autisme zo anders dan de andere?  Waarom hebben mensen bepaalde visies of inzichten? 

Mijn focus ligt op de complexe vorm van autisme, de disharmonische ontwikkeling en het autisme bij specifieke groepen.

 

 De nieuwere visie is dat autisme een prikkelverwerkingsstoornis is. Deze kan worden begrepen door de optelsom van de persoonlijkheid van de persoon, de neurologie,  ontwikkelingsproblemen én de interactie met de omgeving te zien in relatie tot elkaar én als losse gebeurtenissen.  Daarbij kan  gedacht worden aan een disharmonische ontwikkeling met eventueel een stagnatie op deelgebieden.  Stagnatie kan optreden door negatieve ervaringen, een niet-passende school resp. leefomgeving en een beperkte copingtechniek.

Een nieuwe kijk? Zeker niet.  Toch blijft deze zienswijze daarna teveel bij de specialisten en goed geschoolde ouders. Jammer! De omgeving en veel niet-gespecialiseerde hulpverleners hebben nog steeds een stigmatiserende visie op autisme.

Door te weten waarom iets zichtbaar is kan je pas bepalen wat verder nodig is. Sturen op gedrag en de emoties is het topje van de ijsberg. Dit is ook het motto van Ontdek Autisme.