Home » Balans vinden bij autisme

Autisme kan in allerlei gewone, dagelijkse situaties leiden tot misverstanden en/of onbegrepen gedrag. Tegelijkertijd is het interessant dat autisme weliswaar 'onbegrijpelijk' is voor sommigen, maar ook vaak normaal menselijk gedrag is in al haar variaties.

 

Een persoon die niet in balans  komt heeft ondersteuning en inzichten nodig om de eigen balans te (her)vinden.  Soms kan dit met mensen uit de directe omgeving, maar vaak is ook verdiepende kennis nodig. Een manier is diverse vakprofessionals in te schakelen.  Een andere manier is om de vakkennis op compacte wijze al zelf beschikbaar te krijgen. Met een beter overzicht kan daarna alsnog de vakprofessional ingeschakeld worden met concrete vragen. 

 

Ook ik ben een persoon die lange tijd niet meer een balans kon vinden en zelfs ernstig ontregeld raakte.  De onderstaande trainingsmodules zijn mede op dit groei- en herstelproces gebaseerd. Kennis die geborgd is in vele gebruikte visies rondom autisme én groei- en herstelgerichte processen. 

 

Via  organisatie Ontdek Autisme ondersteun en adviseer ik bij het ontwikkelen van trainingen rondom het vinden van de eigen balans. Een persoonlijke balans die soms moet afwijken van datgene wat de omgeving als gewenst ziet.   Vanuit die gevonden eigen balans kan dan vaak wel weer aangesloten worden bij de ander. 

Met de diverse trainingsdagen werk je aan een eigen  ‘handleiding’.  Een handleiding die in het bezit blijft van de persoon met autisme, zodat de kennis en inzichten in de levensloop ook beschikbaar blijven en snel overgedragen kunnen worden aan een nieuwe vertrouwenspersoon,  zorg- of hulpverlener.

Iedere trainingsdag heeft een eigen thema. Hiermee kan je in willekeurige volgorde één of meerdere trainingen volgen. Met de ontwikkelde  modellen en werkbladen ervaar je dat de vakmatige kennis ook anders te verwoorden en samen te vatten is. 

 

Met de zelf ingevulde handleiding kan je telkens opnieuw een vertrouwd persoon of een hulpverlener vragen om mee te denken met een specifiek vraagstuk. Dit vanuit verschillende visies op autisme . Dat leidt tot meerdere en wellicht vernieuwende mogelijkheden om de balans te vinden en te behouden. Autisme kan namelijk in iedere levensfase of bij een groot life-event opnieuw voor instabiliteit zorgen. 

 

Voor nadere informatie en inschrijving kijk naar het  aanbod gekoppeld op de website van  Ontdek Autisme .

 

Zelf ben ik regelmatig bij de te geven trainingen aanwezig. Ik ben daar als ervaringsdeskundige én om verdiepende inzichten te delen wanneer de vraag in de groep daar aanleiding toe geeft.

Dat is namelijk mijn andere passie: wetenschappelijke onderzoeken van anderen gebruiken om meer inzicht te krijgen in de onbegrepen kant van autisme. 

 

 

 

 

 

 

.