Home » Balans vinden bij autisme

Autisme kan in allerlei gewone, dagelijkse situaties leiden tot misverstanden en/of onbegrepen gedrag. Tegelijkertijd is het interessant dat autisme weliswaar 'onbegrijpelijk' is voor sommigen, maar ook vaak normaal menselijk gedrag is in al haar variaties. Daarin zouden mensen elkaar kunnen vinden. 

 

Een persoon die niet  (meer)  in balans  komt heeft ondersteuning en inzichten nodig om de eigen balans te (her)vinden.  Soms kan dit met mensen uit de directe omgeving, maar vaak is ook verdiepende kennis nodig. Een manier is direct de  vakprofessional in te schakelen.  De huidige participatiemaatschappij maakt dat dit moeilijker is geworden.   Er wordt een beroep gedaan op zelfregie én gebruik van mensen uit je directe omgeving.  Een gevolg is dat de vakkennis op compacte wijze al  beschikbaar moet worden voor de algemene burger zonder deze vakspecialisatie. Met een beter inzicht én overzicht kan daarna alsnog de vakprofessional ingeschakeld worden met een concrete en gerichte vraagstelling.

 

Bij Ontdek Autisme heb ik meegewerkt aan het ontwikkelen van trainingsmodules. Met de diverse trainingen werk je aan het ontwikkelen van een eigen  ‘handleiding’ voor jezelf of de persoon met autisme.  Een handleiding die in het bezit blijft van de persoon met autisme, zodat de kennis en inzichten in de levensloop ook beschikbaar blijven en snel overgedragen kunnen worden aan een nieuwe vertrouwenspersoon,  zorg- of hulpverlener.

Iedere trainingsdag heeft een eigen thema. Hiermee kan je in willekeurige volgorde één of meerdere trainingen volgen. Met de ontwikkelde  modellen en werkbladen ervaar je dat de vakmatige kennis ook anders te verwoorden en samen te vatten is. 

 

Voor nadere informatie en inschrijving kijk naar het  aanbod gekoppeld op de website van  Ontdek Autisme .

 

 

 

.