Home » Balans vinden bij autisme

Autisme kan in allerlei gewone, dagelijkse situaties leiden tot misverstanden en/of onbegrepen gedrag. Tegelijkertijd is het interessant dat autisme weliswaar 'onbegrijpelijk' is voor sommigen, maar ook vaak normaal menselijk gedrag is in al haar variaties.

 

Een persoon die niet  (meer)  in balans  komt heeft ondersteuning en inzichten nodig om de eigen balans te (her)vinden.  Soms kan dit met mensen uit de directe omgeving, maar vaak is ook verdiepende kennis nodig. Een manier is direct de  vakprofessional in te schakelen.  De huidige participatiemaatschappij maakt dat dit moeilijker is geworden.   Er wordt een beroep gedaan op zelfregie én gebruik van mensen uit je directe omgeving.  Een gevolg is dat de vakkennis op compacte wijze al  beschikbaar moet worden voor de algemene burger zonder deze vakspecialisatie. Met een beter inzicht én overzicht kan daarna alsnog de vakprofessional ingeschakeld worden met een concrete en gerichte vraagstelling.

 

Ook ik ben een persoon die lange tijd niet meer een balans kon vinden en zelfs ernstig ontregeld raakte.  De benodigde vakkennis was aanvankelijk niet aanwezig bij mijzelf of  in mijn directe omgeving. Langzamerhand vond ik welke behoeften ik had aan vakkennis.  De onderstaande trainingsmodules zijn mede op dit groei- en herstelproces gebaseerd. Kennis die geborgd is in vele gebruikte visies rondom autisme én groei- en herstelgerichte processen. 

Via  organisatie Ontdek Autisme ondersteun en adviseer ik bij het ontwikkelen van trainingen rondom het vinden van de eigen balans. Een persoonlijke balans die soms moet afwijken van datgene wat de omgeving als gewenst ziet.   Vanuit die gevonden eigen balans kan dan vaak wel weer aangesloten worden bij de ander. 

Hiermee sluit ik overigens aan bij de verandering van verzorgingsmaatschappij naar  participatiemaatschappij waarin zelfregie en zelfmanagement belangrijk wordt geacht.  Als ik het dan zelf moet doen, dan wel op een manier die bij mij past en steeds moeitelozer kan gaan. 

Met de diverse trainingsdagen werk je aan het ontwikkelen van een eigen  ‘handleiding’ voor de persoon met autisme.  Een handleiding die in het bezit blijft van de persoon met autisme, zodat de kennis en inzichten in de levensloop ook beschikbaar blijven en snel overgedragen kunnen worden aan een nieuwe vertrouwenspersoon,  zorg- of hulpverlener.

Iedere trainingsdag heeft een eigen thema. Hiermee kan je in willekeurige volgorde één of meerdere trainingen volgen. Met de ontwikkelde  modellen en werkbladen ervaar je dat de vakmatige kennis ook anders te verwoorden en samen te vatten is. 

 

Met de zelf ingevulde handleiding kan je telkens opnieuw een vertrouwd persoon of een hulpverlener vragen om mee te denken met een specifiek vraagstuk. Dit vanuit verschillende visies op autisme . Dat leidt tot meerdere en wellicht vernieuwende mogelijkheden om de balans te vinden en te behouden. Autisme kan namelijk in iedere levensfase of bij een groot life-event opnieuw voor instabiliteit zorgen. 

 

Voor nadere informatie en inschrijving kijk naar het  aanbod gekoppeld op de website van  Ontdek Autisme .

 

Zelf ben ik regelmatig bij de te geven trainingen aanwezig. Ik ben daar als ervaringsdeskundige én om verdiepende inzichten te delen wanneer de vraag in de groep daar aanleiding toe geeft.

Dat is namelijk mijn andere passie: wetenschappelijke onderzoeken van anderen gebruiken om meer inzicht te krijgen in de onbegrepen kant van autisme. 

 

 

 

 

 

 

.